saapuminenAtt anlända till konserten

I samband med konsertpresentationerna meddelas även konsertplatsen.. Åbo musikfestspels konserter hålls på många olika håll i Åbo med omnejd och därför lönar det sig att bekanta sig med platsen och rutten redan i god tid före konsertbesöket.

Det lönar sig att komma till konsertplatsen i tid. Vi rekommenderar att ni anländer senast 15 minuter innan konserten börjar, så alla hinner hitta sina platser. Om ni köper eller löser ut era biljetter på konsertplatsen lönar det sig att vara på plats minst en  halv timme innan konserten börjar. Biljettförsäljningen öppnar en timme före konserten.

Om konserten redan börjat släpps försenade oftast inte in i salen. Ifall konserten har paus släpps försenad publik in senast då. I vissa fall kan försenade släppas in under pågående konsert (t.ex. vid applåder). Musikfestspelens personal ger vidare instruktioner på konsertplatsen.

kuvaaminenFotografering och mobiltelefoner

Fotografering och ljud- och videoupptagning är inte tillåten under konserterna, eftersom det kan störa både de uppträdandes koncentration och publikens konsertupplevelse.

Mobiltelefoner bör stängas av helt under konserterna eftersom de kan störa ljudtekniken.

lasiPausservering

På vissa konsertplatser (bl.a. Konserthuset, Logomo och Sigyn-salen) kan man förhandsboka pausservering. Mera information finns på konsertplatsernas egna internetsidor.

 

festivaalikirjaFestivalboken

Åbo musikfestspels alla konserters program och artistpresentationer finns samlade i festivalboken som ersätter enskilda konsertprogram. Den trespråkiga (finska, svenska, engelska) boken utgör ett omfattande informationspaket för festivalbesökare samt ett trevligt minne av festivalen. Boken utkommer i slutet av juli och säljs på konserterna, i Åbo musikfestspel biljettkassa samt vid Biljettjänsts försäljningspunkter i Åbos Stockmann- och Wiklund varuhus.

liikuntarajRörelsehindrade

Så gott som alla konsertplatser är tillgängliga för rörelsehindrade. Undantag utgör de konserter där det ingår guidade rundturer eller transporter. Om en rullstolsbunden eller synskadad person har med sig en assistent är dennas biljett gratis.

 

lapsetBarn och minderåriga

Åbo musikfestspel har årligen program också för barn och hela familjen. Barn är välkomna också till andra konserter. Det lönar sig dock att fundera på om konsertens längd och innehåll är lämpligt för barnet. En vuxen som tar med ett barn till konserten är ansvarig för barnet. Sena konserter och konserter i klubbmiljö kan besökas av barn i sällskap med en vuxen.

pukeutuminenKlädsel

Åbo musikfestspel är en sommarfestival och vi önskar att publiken klär sig avslappnat och enligt väderlek. I synnerhet utomhuskonserterna kan erbjuda allt från strålande solsken och milda brisar till duggregn och hagel. Du kan vid behov köpa en engångsregnrock av biljettförsäljarna.

 

loytotavaratHittegods

Om ni finner hittegods eller har tappat något på konsertplatsen tag kontakt med konsertplatsens vaktmästare eller rådfråga musikfestspelens personal.

 

taiteilijatapaamisetTräffa artisterna

Ibland ordnas det diskussionstillfällen eller artistträffar under festivalen. Mera information hittar du på våra hemsidor.