BILJETTER

Biljetter till Åbo musikfestspels konserter kan köpas via Ticketmaster Finland (Biljettjänst, samma servicepunkter som Biljettjänst). Biljetter säljs vid Ticketmasters servicepunkter, via internet och per telefon. Man kan köpa biljetter även i Ars Musica -butiken i Åbo konserthus.

lp_logo_puhelinnumerolla

Ticketmaster Finland (Biljettjänst)

Servicepunkter i hela landet (i Åbo Sokos Wiklund, Stockmann, Prisma och K-Citymarket).

Via internet www.ticketmaster.fi
Per telefon 0600 10 800 (1,98 €/min+lna) eller 0600 10 020 (6,84 €/samtal+lna)

  

Till biljettpriset läggs serviceavgifter beroende på leveranssättet. Dessutom Ticketmaster Suomi har gjort en index kontroll på sina behandlingsavgifter och tagit den 1.1.207 i bruk en förnyad behandlingsavgiftstabell. Behandlingsavgiften varierar beroende på biljettens avgiftsfria pris enligt tabellen nedan.

 Biljettens avgiftsfria pris (€)  Behandlingsavgift (€)
 00,00 – 10,00  1,00
 10,01 – 20,00  2,50
 20,01 – 40,00  3,00
 40,01 – 50,00
 3,50
 50,01 ->  4,00

Kulturbutiken Ars Musica

Biljetter till Åbo musikfestspel säljs fr.o.m. 13.2.2017 tills festivalen avslutas i kulturbutiken Ars Musica i Åbo konserthus (Aninkaisgatan 9), måndagar till fredagar kl. 11-17 samt i samband med evenemang i konserthuset (visa kalendern). Tel. +358 44 980 9044 / E-post: info@arsmusica.fi

Försäljning vid dörren

Biljetter till varje konsert säljs vid dörren en timme före tillställningens början.

Gruppförsäljning

Vid sidan av Ticketmaster (Biljettjänst) kan gruppbokningar även riktas direkt till Ars Musica. Tel. +358 44 980 9044 / E-post: info@arsmusica.fi. Grupprabatt 10 % beviljas grupper på över 10 personer.

Biljettkategorier

Biljettpriserna anges i samband med konserterna i formen normal/pensionär/rabatt eller normal/rabatt. Rabattbiljetten gäller studerande, personer under 16 år,värnpliktiga, civiltjänstgörare och arbetslösa. Pensionärsintyg eller kort som berättigar till rabatten bör uppvisas när biljetterna löses ut samt vid dörren. Antalet platser för rörelsehindrade är begränsat. Följeslagaren kommer in gratis (plats måste bokas). Till biljettpriset läggs serviceavgifter beroende på biljettpris och leveranssätt.