16/08/2018

12:30Åbo konstmuseum

Aurakatu 26

Turku

16/08/2018

17:00


Päivi Lipponen, författare

Turun kaupunginkirjasto

Linnankatu 2

Turku

16/08/2018

19:00


Roope Salminen, skådespelare och sångare
Antto Hinkkanen, skådespelare och sångare
Mikko Gee Saarinen, slagverk
Olli Äkräs, syntetisator

Runsalavarvets båtbyggeri

Hevoskarintie 23

Turku

Biljetter
16/08/2018

22:00


Max De Aloe, kromatiskt munspel
Niklas Winter, gitarr
Jesper Bodilsen, bas

Åbo domkyrka

Tuomiokirkonkatu 1

Turku

Biljetter
17/08/2018

12:30Åbo konstmuseum

Aurakatu 26

Turku

I SAMARBETE

 

GALLERI

PAUSSERVERING